School Structure - Management Committee

Shin Yat Tong Joint-Kindergarten Management Committee

 

Registered Members:

Ms. Wong Yim Tong

Mr. Hung Chou Yuen

Ms. Sin Sau Wan

Mr. Wong Mang Hon

Mr. Kwan Chi Keung

Ms. Mak Fung Cheung

Ms. Chow Wai Ying


Registered Chancellor:

Mr. Kwan Chi Keung